Burcu Çetinkaya

Op. Dr.Burcu Çetinkaya

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı
 • Kimdir ?
 • Yüksek Lisans Tezi :
 • Tıbbi İlgi Alanları :
 • 1-The diagnostic value of the Doppler ultrasonography in distinguishing the endometrial malignancies in women with postmenopausal bleeding.Bezircioglu I, Baloglu A, Cetinkaya B, Yigit S, Oziz E.Arch Gynecol Obstet. 2012 May;285(5):1369-74. doi: 10.1007/s00404-011-2159-4. Epub 2011 Dec 8.
 • 2-Prospective clinical study of the association between plasma level of free IGF-1 and myometrial invasion min patients with endometrial adenocarcinoma.Baloglu A, Bezircioglu I, Cetinkaya B, Hicyilmaz L.Ginekol Pol. 2010 Jul;81(7):501-5.
 • 3-The investigation of the factors affecting retroperitoneal lymph node metastasis in stage IIIC and IV epithelial ovarian cancer.Yavuzcan A, Baloglu A, Cetinkaya B. Arch Gynecol Obstet. 2009 Dec;280(6):939-44. doi: 10.1007/s00404-009-1038-8. Epub 2009 Mar 21.
 • 4-Primary malignant melanoma of the vagina.Baloglu A, Bezircioglu I, Cetinkaya B, Yavuzcan A. Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):819-22. doi: 10.1007/s00404-009-1009-0. Epub 2009 Feb 26.
 • 5-Migration of an intrauterine device into the bladder: a rare case.Yensel U, Bezircioglu I, Yavuzcan A, Baloglu A, Cetinkaya B. Arch Gynecol Obstet. 2009 May;279(5):739-42. doi: 10.1007/s00404-008-0792-3. Epub 2008 Sep 17.
 • 6-Huge leiomyoma in a woman with Down syndrome: a case report.Baloglu A, Bezircioglu I, Cetinkaya B, Yavuz E.J Reprod Med. 2006 Sep;51(9):747-50.
 • 7-Simultaneous primary Carcinosarcoma of The Uterus and The Bilateral Fallopian Tubes : an extremely rare case and review of the literature. Baloğlu A, Güven C M , Yavuzcan A, Çetinkaya B, Yiğit S..Gynecol Surg , 2008 July
 • 1-The Effect of Using Combined Oral Contraceptive , Intrauterine Contraceptive Device and Subdermal Contraceptive Implant on Basal Ovarian Volume: A Longitudinal Prospective Study.The 9th Congress of the European Society of Contraception –İstanbul ,Turkey .Karcı L, Çetinkaya B, Bezircioğlu İ, Baloğlu A
 • 2-The Evaluation of Subdermal contraceptive implant cases in our clinic.The 9th Congress of the European Society of Contraception –İstanbul ,Turkey.Çetinkaya B, Bezircioğlu İ,S.Yılmaz,Karcı L , Baloğlu A
 • 1-Comparing The Effect of Using Combined Oral Contraceptive , Intrauterine Contraceptive Device and Subdermal Contraceptive Implant on Basal Ovarian Volume: A Longitudinal Prospective Study.Baloğlu A, Karcı L, Çetinkaya B, Bezircioğlu İ. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2007, 17:350-355.
 • 2-İntrauterin fetal Ölümle İlişkili Risk Faktörleri .Bezircioğlu İ, Çetinkaya B, Biçer M, Baloğlu A Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007,17:14-17
 • 3-Postmenaposal Kadınlarda Uzun Süreli Raloksifen Kullanımının Serum Lipidleri, Serum Koagulan /Antikoagulan Sistemi ve Trombotik Aktivite Üzerine Etkileri. Aydın Ç, Baloğlu A, Uluç E, Güven C M , Çetinkaya B.Jinekoloji ve Obst Derg.21(3):145-149,2007
 • 4-Maternal and Fetal Outcome of a Pregnancy in an Achondroplastic Dwarf: Case Report. Bezircioğlu İ, Çetinkaya B, Karcı L, Baloğlu A. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008, 18:149-152.
 • 5-Ayrı Overlerde Eş Zamanlı Olarak Saptanan Overin Malign Mikst Mezodermal Tümörü ve Endometrioid Tip Karsinomu: Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Aydın Ç, Baloğlu A, Güven C M , Yavuzcan A, Çetinkaya B, Yiğit S: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi ; 2008; cilt 5 sf:32-5
 • 6-Fetal Kardiyak Rabdomyom ile Tuberoz Skleroz Birlikteliği.Bezircioğlu İ, Çetinkaya B, Bülbül M, Yavuzcan A, Baloğlu A.Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008;18:280-283
 • 7-Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda İmmunosupressif Tedavi Kullanımı Servikal İntraepitelyal Neoplazi Riskini Arttırır mı?Baloğlu A, Aydın Ç, Çetinkaya B, Yavuzcan A: Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008 ;18:1-4
 • 8. The Evaluation of Subdermal Contraceptive İmplant In Our Practice.Bezircioğlu İ., Cetinkaya B, Karcı L, Yılmaz Ş, Baloğlu A. İzmir Atatürk Eğit.Hst Derg 2009;47(1) 29-33
 • 9-Synchronous renal oncocytoma , endometriod ovarian and endometrial carcinoma: a case report..Bezircioğlu İ, Baloğlu A, Karcı L, Cetinkaya B,Yiğit S. Turkish –German Gynecol Assoc 2009;10:43-6
 • 10-Hidrops Fetalis’li Bir Sol İsomerism Olgusu. Bezircioğlu İ,Tunakan M, Baloğlu A, Cetinkaya B,,Biçer M . Perinataloji Dergisi cilt 15 sayı 1 nisan 2007.
 • 1-Rüptüre sağ Kornual Gebelik : Olgu SunumuTürkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği 6. Ulusal Kongresi-2008 poster presentasyonu.Bezircioğlu İ,Yavuzcan A, Cetinkaya B , Öztürk D, Baloğlu A
 • 2-Risk Factors Associated to Fetal Death.TJOD Kongre mayıs 2006- Bezircioğlu İ, Cetinkaya B , Biçer M, Baloğlu A
 • 3-Tekrarlayan Gebelik Kaybı : Olgu Sunumu Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği 6. Ulusal Kongresi-2008 poster presentasyonu.Çetinkaya B, Bezircioğlu İ,Yavuzcan A, Biçer M , Baloğlu A
 • 4- Postmenaposal Kadınlarda Uzun Süreli Raloksifen Kullanımının Serum Lipidleri, Serum Koagulan /Antikoagulan Sistemi ve Trombotik Aktivite Üzerine Etkileri. Aydın Ç, Baloğlu A, Uluç E, Güven C M , Çetinkaya B.Yavuzcan A..Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Semposyumu 2007
 • 5-Uterus ve bilateral fallop tüplerinin eş zamanlı karsinosarkomu: nadir bir vaka sunumu ve literature gözden geçirilmesi..Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Semposyumu 2007.BAloğlu A , Güven C, Yavuzcan A , Çetinkaya B, Yiğit S.
 • 6-Renal onkositom ile eş zamanlı görülen endometrium ve bilateral ovarin endometriod kanseri : olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Semposyumu 2007 Bezircioğlu İ Çetinkaya B, Baloğlu A,Yavuzcan A,
 • 7-Vaginanın primer malign melanoma: olgu sunumu .Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Semposyumu 2007..Bezircioğlu İ Çetinkaya B, Baloğlu A,Yavuzcan A,
 • 8-Ağır preeklampsi ve Hellp olgularının değerlendirilmesi..Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Semposyumu 2007.Çetinkaya B ,Bezircioğlu İ, Baloğlu A,Yavuzcan A,